Onze belangrijkste aandachtspunten in de corona periode:

De gezondheid van onze medewerkers

 • wees alert, voorkom besmettingen (handen, afstand, hoesten, aerosolen);
 • zorg steeds voor een goede desinfectie van handen;
 • let op je manier van samenwerking;
 • wees voorzichtig in potentieel besmette ruimtes (wachtkamer, spreekkamer, vergaderruimtes), was meteen daarna goed je handen, blijf uit de buurt van hoestende mensen;
 • engineers: gebruik eventueel eigen toetsenborden en muizen bij de klant;
 • medewerkers in de risicogroep werken zoveel mogelijk vanuit huis en komen niet op klantlocaties.

De bedrijfscontinuïteit van ICTaurus

 • is voor alle betrokkene van belang. Voor medewerkers betreft het hun broodwinning, en voor onze relaties de continuïteit van hun organisatie. Werkzaamheden op klantlocaties vragen veel creativiteit en flexibiliteit van ons allemaal;
 • uitwisseling van medewerkers tussen Drachten en Amersfoort beperken;
 • werk zoveel als mogelijk thuis maar ontmoet ook incidenteel en op een verantwoorde manier je collega’s;
 • voorlopig, vergaderingen in de grote vergaderruimte met maximaal 6 mensen.

De bedrijfscontinuïteit van onze klanten

 • De bedrijfscontinuïteit van onze klanten heeft uiteraard onze scherpe aandacht, zeker voor de klanten in de eerste lijn gezondheidszorg, zij vervullen een belangrijke rol in deze crisis. Wij doen ons uiterste best, binnen onze beperkingen, om hen te ondersteunen met onze expertise;
 • We zetten alles op alles om de continuïteit van de bedrijfsprocessen van onze klanten te kunnen waarborgen en denken mee en vooruit waar het gaat over aanpassingen aan hun systemen die nieuwe werkwijzen mogelijk maakt.

Neem gerust contact met ons op als we u ergens mee van dienst kunnen zijn.

Namens het ICTaurus-Team