Op zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Binnen ICTaurus B.V. hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste best om de dienstverlening aan klanten op het gebruikelijke hoge peil te handhaven.

ICTaurus hecht veel waarde aan de gezondheid van medewerkers en relaties. Buiten dat we dit heel belangrijk vinden, hebben we onze medewerkers ook heel hard nodig om de continuïteit van onze dienstverlening op een hoog niveau te houden.

Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen/aangescherpt:

  1. Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM.
  2. Onze dienstverlening blijft voorlopig gewaarborgd.
  3. Ons kantoor blijft open en onze afdelingen zijn opgedeeld, welke op kantoor of via een thuiswerkplek bereikbaar zijn.
  4. Uw accountmanager en de sales afdeling is zoals gebruikelijk telefonisch of via e-mail bereikbaar.
  5. Voor onze supportmedewerkers zijn gepaste maatregelen genomen, zodat zij de werkzaamheden kunnen voortzetten.
  6. Interne overleggen gaan gewoon door en worden gevoerd via telefoon- en of videoconferentie.
  7. Op ons kantoor hebben wij extra hygiëne maatregelen getroffen.
  8. Zolang het kan, proberen wij de installatieafspraken te laten doorgaan. In sommige gevallen zullen wij u vragen of dit mogelijk is buiten de standaard kantoortijden.

Echter, we volgen ook alle adviezen van het RIVM op de voet. Een veilige werkomgeving voor onze technici vinden wij belangrijk. Wilt u daarom ervoor zorgen dat de apparatuur en de directe omgeving goed schoon zijn. In sommige gevallen vragen wij u om een afgesloten ruimte om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren en houdt u a.u.b. altijd gepaste afstand tijdens zijn werkzaamheden.

Tevens vragen wij u de afspraak te verzetten indien er in uw praktijk gezondheidsklachten zijn zoals hoesten, niezen of kortademigheid. Wij bezoeken u dan niet.
Op de dag waarop wij u bezoeken, zal onze technicus voorafgaand aan het bezoek telefonisch bij u checken hoe de actuele situatie in uw praktijk is.

Houdt u s.v.p. goed uw email en telefoon in de gaten, mochten wij vanuit onze kant de afspraak moeten verzetten of afzeggen, dan kunnen wij u goed informeren.

Neem gerust contact met ons op als we u ergens mee van dienst kunnen zijn.

Namens het ICTaurus-Team wensen u veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar weer gezond te kunnen ontmoeten