Drenthezorg Digitaal

 

"In de huisartsensector - en breder binnen de eerstelijns zorg - krijgt ICT een steeds belangrijkere rol. Om zorginhoudelijke processen, bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatievoorziening optimaal te laten verlopen - en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren - is de inzet van ICT zelfs onontkoombaar.

Om die reden zijn vertegenwoordigers van de LHV Huisartsenkring Drenthe (LHV-Kring), de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC), de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) en de Huisartsenzorg Drenthe (HZD) begonnen met het project ‘Drenthezorg Digitaal’.

 

Het doel van dit project is om binnen de huisartsensector een effectieve en efficiënte informatievoorziening en een beheersbare en betaalbare ICT-ondersteuning op te zetten. Om dit te bereiken is het allereerst nodig de huidige complexiteit van de ICT binnen de huisartsensector te verminderen. Dat willen we bereiken door in de regio Drenthe gebruik te maken van één Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Daarnaast is het van belang één loket voor ICT-vraagstukken te creëren. Daar kunnen huisartsen terecht voor advies, begeleiding en ondersteuning bij de aanschaf, het beheer en de beveiliging van de in te zetten ICT."

HZD | Drenthezorg Digitaal

Eén loket voor al je ICT vragen

"Het preferent HIS Medicom is geïnstalleerd op computers in een datacentrum van de leverancier PharmaPartners. Om als huisartsenpraktijk te kunnen werken met Medicom is het noodzakelijk dat de praktijk verbonden is met dit datacentrum. De organisatie E-zorg is de leverancier van de communicatieverbindingen die deze koppeling mogelijk maakt.

De keuze is op E-zorg gevallen omdat:

  • het een betrouwbare organisatie is die zich heeft bewezen in de zorgsector;
  • de organisatie ZSP gekwalificeerd is, wat betekent dat Drentse praktijken via E-zorg kunnen worden aangesloten op het Landelijk Schakel Punt (LSP);
  • ongeveer driekwart van de praktijken in Drenthe al een E-zorg verbinding had, wat een kostenbesparing oplevert.

Door te kiezen voor één leverancier konden er bovendien kortingen worden bedongen. Daarnaast kunnen de huisartsenpraktijken die meedoen met Drenthezorg Digitaal met vragen over de verbindingen terecht bij de servicedesk van PharmaPartners in plaats van een aparte servicedesk. E-zorg is daarmee onderdeel van het gewenste één-loketmodel.

 

Tenslotte is ICTaurus gekozen als voorkeursleverancier voor het beheren van de lokale hardware (servers, pc’s, printers, scanners, enzovoort) van de deelnemende praktijken. ICTaurus verleent deze dienst al aan 30 praktijken in Drenthe en aan meer dan 450 praktijken in Nederland. Het staat praktijken vrij om een andere leverancier te kiezen, maar gebruik maken van de diensten van ICTaurus heeft een aantal voordelen. Allereerst zijn er met ICTaurus afspraken gemaakt over de serviceniveaus en krijg je als deelnemer aan Drenthezorg Digitaal bij ICTaurus korting. Bovendien kun je met vragen over de hardware wederom gewoon terecht bij de servicedesk van PharmaPartners."

 

Meer informatie over het project Drenthezorg Digitaal vindt u door hier te klikken.

 

ICTaurus' contactpersoon voor dit project is Martijn van Westerneng, u kunt hem op de volgende manieren bereiken:

sales@ictaurus.nl 033-4508130 (Keuze 3)

 

Doe mee met Drenthezorg Digitaal!

Op dit moment doen er 33 huisartsenpraktijken mee met Drenthezorg Digitaal en maakt meer dan 50% van de praktijken gebruik van Medicom. Wil jij je bij deze praktijken aansluiten en zo samen werken aan een toename van de kwaliteit van zorg? Ben je benieuwd naar hoe Medicom werkt of heb je andere vragen over Drenthezorg Digitaal? Neem dan contact op met Marja Roege, relatiebeheerder Drenthezorg Digitaal. Je kunt haar zowel mailen m.roege@hzd.nu  als bellen 06 383 196 77.