MVO

 

ICTaurus en Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Dit betekent dat we naast het streven naar winst(profit) ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu(planet) en dat we oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).
Het gaat om het vinden van een balans tussen de zogenaamde Triple P: People, Planet en Profit.
Die jongleer- en balanceeract is echter geen makkelijke.
De noodzaak vanuit de maatschappij om verantwoord(er) ondernemersschap neemt wel toe.
Het is een breed en veelomvattend begrip.

 

ICTaurus running for KiKa-team
Wij steunen de strijd tegen kinderkanker door geld bij elkaar te lopen.
Sponsor ons!