Nieuws & blogs

03 jul 2018

Niet verschijnen van de inhoud bij het openen van de Promedico VDF helpfile


Categorie: Actueel
Ingezonden door: Martijn

Onderstaande is van toepassing voor huisartsenpraktijken met Promedico VDF als HIS:

Het niet verschijnen van de inhoud bij het openen van de Promedico VDF helpfile, is het gevolg van een recente Windows update (mei 2018). Het betreft een security update, welke echter als (onbedoeld) neveneffect heeft dat help files, welke op een netwerk share staan (op server, niet lokaal op pc zelf) niet langer kunnen worden geopend (inhoud blijft leeg). Het blijkt inmiddels dat de meest recente updates (juni 2018) hebben het probleem helaas nog niet opgelost.Meer info is hier te vinden:
Borncity
Reddit 


De 'oplossing' met 'mklink' (uit eerste link) is eigenlijk geen oplossing, alleen een 'workaround'. Het is voor de IT-dienstverleners ondoenlijk om dit bij alle VDF klanten op die manier (tijdelijk) te implementeren.
Ook het verwijderen van de bewuste update(s) is niet aan te raden, daar deze ook de nodige andere beveiliging issues oplost.

Het is vooralsnog op dit moment wachten op een oplossing vanuit Microsoft voor deze vervelende bug.