Levering & installatie van hardware

ICTaurus is een specialist op het gebied van IT ondersteuning binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. De hardware wordt uitsluitend geleverd na overleg en afstemming met de belangrijkste software leverancier (HIS / AIS-leverancier) en de leveranciers van overige hard- en software die nodig is binnen uw organisatie (Telefonie, spirometrie, berichten, ketenzorg, zorgdomein, archiveringssoftware, cardiale monitoring, kassakoppeling enz. enz..). Alle leveringen, hardware en software worden door productspecialisten onderworpen aan een OTAP procedure (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie) voordat deze geleverd kan worden. Software wordt door ICTaurus geleverd volgens het licentie model van de maker/leverancier. Uiteraard zorgen we ervoor dat alles na installatie naar behoren functioneert. Om dit te controleren of waar nodig nog aanvullende acties uit te voeren wordt "TDA" (The Day After) standaard ingepland bij grotere installaties.